ابعاد اقتصادی

فروش دو محصول در یک محصول با توجه به این که نرم کننده­ با پایه­  ی بنتونیت فرآوری شده در بیش از ۳۰ سال گذشته در کشور های توسعه یافته استفاده شده و تحقیقات کاملی بر روی کاربرد آن انجام … ادامه خواندن ابعاد اقتصادی