ویژگی های کاربردی

ویژگی های کاربردی نرم کنندگی و اتوپذیری هنگامی که پودر شوینده بدون نرم کننده استفاده گردد، پس از تکمیل شست و شو و خشک شدن پارچه، املاح موجود در پودر در مقیاس میکروسکوپی بر روی الیاف پارچه باقی مانده و … ادامه خواندن ویژگی های کاربردی